dr. Bennovry Karim,Sp.OG

Jadwal Praktek:

  • Senin, Rabu & Kamis : 10.00 - 12.00
  • Selasa                            : 10.00 - 12.00 & 17.00 - 19.00
  • Jumat                             : 10.00 - 11.30
  • Sabtu                              : 10.00 - 12.00
More